Zwrot i wymiana towaru

 1. Usługobiorca/Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni.
  Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.   
 2. Oświadczenie można wysłać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: czesci.moto.pl@gmail.com lub też pisemnie na adres: ul. Raciborska 269, 44-280 Rydułtowy wraz z towarem.
 3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
 4. Usługodawca/Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez konsumenta numer rachunku bankowego, chyba że konsument wskaże inny sposób.
 5. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się w przypadku Umowy Sprzedaży od dnia wydania Produktu, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: (1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 8.1 oraz 8.4; (2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; (3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; (4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; (5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; (6) dostarczania prasy; (7) usług w zakresie gier hazardowych.
 7. W przypadku firm i zakupu na Fakturę VAT zwrot zostaje pomniejszony o 15% wartości towaru jako koszt ponownego wprowadzenia towaru na stan magazynowy.


W przypadku wymiany trowaru, proszę podać poniższe informacje dołączając formularz wymiany:    

 • data zakupu
 • data otrzymania przesyłki
 • imię, nazwisko, miejscowość, telefon
 • wartość zakupu (łącznie z kosztami wysyłki)
 • informacja na jaki przedmiot (lub kolor, rozmiar, itp) ma być wymieniony, ewentualnei nr katalogowy

Korespondencję proszę kierować na adres: Formika-Motor, ul. Raciborska 269, 44-280 Rydułtowy

Koszty przesyłki wymienianego/zwracanego przedmiotu ponosi kupujący.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt (meilem czy telefonicznie) przed odesłaniem towaru.

Słowniczek motocyklowy

Oznaczenia, słówka i pojęcia używane w produktach

Placeholder

Schematy graficzne

Schematy graficzne skuterów, motocykli i motorowerów

Placeholder

Tabele rozmiarów

Sprawdź tabele rozmiarów odzieży, kasków i obuwia dostępnych w sklepie

Placeholder